Vaaliteemat

by Kati Jaakonen

Pääteemat tiivistettynä

SOTE

Sote on aiheena laaja, mutta on selvää, että ihmisten on saatava apua terveysvaivoihin viipymättä ja kaikilla pitää olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus avunsaantiin. Hoitoa tulee saada myös omalla kielellä, jotta asiat tulevat varmasti ymmärretyiksi. Vanhustenhoidon tason on noustava nykyisestä tilanteesta. Hoivakotipaikkoja tulee lisätä ja kotihoitoa järkeistää. On pystyttävä tekemään iso muutos, joka palvelee turvallista vanhuutta. Omaisten on voitava luottaa siihen, että heidän läheisensä saavat tarvitsemaansa apua. Tämä lisää myös henkilökunnan työhyvinvointia ja halua pysyä työtehtävissään.

NUORET

Nuorissamme on tulevaisuus ja korona-aika, sota Euroopassa ja ilmastokriisi ovat tehneet monen elämästä näköalatonta ja pelottavaa. Siitä oireilu ilmenee lisääntyneenä katurikollisuutena, koulukiusaamisena ja psyykkisinä vaivoina, joihin on puututtava kiireellisesti. Mielestäni rikosoikeudellisen vastuun 15-vuoden ikärajaa tulee pudottaa ja tehdä selväksi yhteiskunnan yhteiset hyväksyttävät pelisäännöt. Ihmisillä on iästä riippumatta oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Hyvinvoivasta nuoresta kasvaa hyvinvoiva aikuinen.

YRITTÄJYYS

Yrittäminen Suomessa on asia, jonka tuntuu ymmärtävän vain toinen yrittäjä. Aina se ei ole myöskään vaihtoehto tai oma valinta. Haluan tuoda esille omaa tietämystäni pienyrittäjän haasteista sekä siitä, millaiset keinot innostavat ihmisiä yrittämään, työllistämään tai mitkä seikat estävät yrittämisen. Itsensä työllistäminen pitäisi olla jo arvo itsessään, sillä jokainen pärjäävä yrittäjä elättää työllään myös oman perheensä ja tuo veroeuroja yhteiskunnalle.

Vastakkainasettelu yrittäjien ja palkansaajien välillä saisi loppua. Ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan vain keskustelemalla ja kertomalla omista arjen haasteistaan sekä panostamalla aktiivisesti epäkohtien korjaamiseen.

TYÖ

Työn tekemisen tulee olla ensisijainen vaihtoehto itsensä elättämiseen. Työn vastaanottamisesta tulee tehdä kannattavaa ja työn tekemisellä tulee olla mahdollisuus vaurastua. Työ tuo rahan lisäksi myös elämään tärkeitä ihmissuhteita, ihmissuhdetaitoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sairauspoissaolojen ja äitiysvapaiden kulut tulee korvata yhteisvastuullisesti, sillä ne ovat yksi merkittävä työllistämisen jarru.

KOTIMAINEN RUOKA

Meidän pitää huolehtia siitä että saamme jatkossakin nauttia kotimaisesta ruoasta. Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että meillä täytyy olla omavaraisuutta elämälle välttämättömien asioiden suhteen. Ruoka, vesi, sähkö ja mm. biokaasun hyödyntäminen. Maaseutu on meille tärkeä ja meidän pitää arvostaa sitä työtä mitä siellä tehdään.

Ruoka-alan ammattilaisena olen huolissani siitä, miten tuottajat joutuvat suostumaan kauppojen määrittelemiin hintoihin. Kasvaneet tuottajakulut jäävät tuottajien maksettavaksi samalla kun kaupat takovat hurjia voittoja. Jokaisella portaalla pitäisi olla ymmärrys kuluista ja moraali toimia kaikkien kannalta järkevällä ja reilulla tavalla.
  

Olen liikkeellä tositarkoituksella.

Yhteisten asioiden puolesta, järjellä, sydämellä ja rohkeudella.

Voit tukea vaalikampanjaa:

bit.ly/katijaakonen

KATI JAAKONEN
eduskuntaan
Yhteisten asioiden puolesta
JÄRJELLÄ
SYDÄMELLÄ
ROHKEUDELLA

Sote

Olen huolissani kuinka sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut ovat heikentyneet. Lääkäriin on vaikea päästä, väestön hampaat rappeutuvat hoitoaikojen puutteessa ja hoitoalan henkilökunta hakeutuu muihin tehtäviin. Alalla on osittain myös sinne sopimatonta henkilökuntaa. Palveluihin pitää päästä nopeammin ja potilaalla ja hoitohenkilökunnalla on oltava mahdollisuus yhteiseen kieleen jotta asiat tulee ymmärretyiksi. Vanhusten kotihoito on katastrofaalisessa tilassa, jossa työntekijät ovat ylikuormittuneita ja vanhukset kokevat olevansa heitteillä. Prosesseja pitää järkeistää ja inhimillisyys pitää olla kaiken toiminnan kärjessä. Lasten ja vanhusten parissa työskenteleviltä on syytä odottaa nuhteetonta taustaa ja moraalia työnteossa tulee korostaa. Rikostaustat tulee myös ehdottomasti selvittää.

Nuoret

Kasvava nuorisorikollisuus horjuttaa koko yhteiskunnan turvallisuudentunnetta. Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa tulee pudottaa ja toisaalta nuorten pahoinvointiin pitää pystyä puuttumaan tehokkaammin. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään teräaseita mukanaan kuljettavia nuoria tai sitä, että vaatteet viedään päältä. Kotouttamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Heikossa asemassa olevat

Meidän tulee pitää huolta, että jokainen pysyy kiinni yhteiskunnan palveluissa ja jokainen lapsi, vanhus ja vammainen kokevat olevansa yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä.

Työllisyys

Yhteiskunta toimii, kun sen jäsenet tekevät työtä ja osallistuvat siten verokertymän kasvattamiseen. Pätkätyöstä ei saa rankaista, vaan työnteon tulee olla aina kannattavaa. Verotuksessa pitäisi huomioida myös keskituloiset, jotka joutuvat nyt maksumiehiksi.  Kova progressiivinen verotus tasaa tuloja jo nyt ja vie motivaation tehdä enemmän töitä. Työnteolla pitää olla mahdollista vaurastua. Itse kannatan sitä, että kehitämme helposti toimivan järjestelmän, jossa jokainen voisi tehdä työtä satunnaisesti esimerkiksi naapurille tai kenelle tahansa kuten nurmikonleikkausta, arkiaskareissa avustamista jne. Maksujärjestelmän kautta siitä siirtyisi tarvittavat työnantajan kulut suoraan oikeille tahoille ja jokaisella olisi mahdollisuus omilla kyvyillään lisätienesteihin. Tämä vähentäisi myös harmaata taloutta ja kerryttäisi verokertymää.

Yrittäminen Suomessa

Moni työllistää itsensä yrittäjänä, eikä se aina ole vapaaehtoinen valinta. Yrittäminen on rankkaa, sillä varsinkin yksinyrittäjät joutuvat usein tekemään aivan kaiken yksin. Takuita tasaisesta toimeentulosta ei ole ja se on valtava stressitekijä. Yrittäjällä on usein isojakin työntekemiseen liittyviä kuluja (työtila, tarvikkeet, jätemaksut, vakuutukset jne) joita tavallisen työntekijän ei tarvitse itse hoitaa. Yrittäjien tulee saada yhdenmukainen oikeus sosiaaliturvaan kuten kenen tahansa työntekijän.

On naivia kuvitella, että monikaan pienyritys haluaisi kasvattaa yritystään työllistäväksi yritykseksi niin kauan, kunnes työntekijän oikeudet menevät aina edelle. Työntekijä pitää pystyä irtisanomaan helpommin, mikäli hän ei ole kykenevä huolehtimaan työtehtävistään. Työntekijöiden sairauspoissaolojen kulut ja äitiyslomat tulisi olla yhteiskunnan kuluja, mikäli halutaan että yritykset työllistävät. Yrittäjille tulisi myös miettiä lomajärjestelmää, sillä moni ei pysty pitämään jopa vuosikausiin lomia palkansaajien tapaan.

Velkaantuminen

Velallisten on vaikea päästä jaloilleen, kun perintäyhtiöt perivät mielivaltaisia korkoja veloista. Tämä ei ole kenenkään etu. Kun maksukyky on mennyt ja korot nostavat kohtuuttomasti maksueriä, jää monen ihmisen kapasiteetti yhteiskunnassa hyödyntämättä. Töitä ei kannata enää tehdä ja velat kasvavat niin isoiksi, ettei niistä ole mahdollista enää selvitä. Velkajärjestelyjä tulisi tutkia uudelleen ja antaa ihmisille mahdollisuus selvitä veloistaan. Tämä on kaikkien etu.

Lainsäädäntöä tulee myös tutkia siten, ettei esimerkiksi päivän myöhässä maksettujen laskujen päälle voi lisätä 40 euron vakiokorvausmaksua, jolloin euronkin laskusta voi lopulta tulla 41 euron suuruinen. Meidän tulee tukkia porsaanreiät, jotka mahdollistavat moraalittoman liiketoiminnan ihmisten hädällä.

Yritysten voitot kriisitilanteissa

Korona-aika ja sota Euroopassa ovat osoittaneet, että emme ole riittävästi varautuneet vaikeisiin aikoihin. Meidän tulee luoda raamit ja hintakatot elämisen kannalta tarpeellisten tuotteiden ja palveluiden hankintaan, jotta kaikilla on niihin mahdollisuus. Yrityksillä pitää näissä tilanteissa olla hintakatot. On selvää, ettei mikään yritys voi toimia tappiolla, mutta kriisin tullessa on moraalitonta kääriä ihmisten hädällä valtavia voittoja.

Kotimainen ruoka

Meidän pitää huolehtia siitä että saamme jatkossakin nauttia kotimaisesta ruoasta. Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että meillä täytyy olla omavaraisuutta elämälle välttämättömien asioiden suhteen. Ruoka, vesi, sähkö ja mm. biokaasun hyödyntäminen. Maaseutu on meille tärkeä ja meidän pitää arvostaa sitä työtä mitä siellä tehdään.

Kotimaisen ruoan hinta

Ruoka-alan ammattilaisena olen huolissani siitä, miten tuottajat joutuvat suostumaan kauppojen määrittelemiin hintoihin. Kasvaneet tuottajakulut jäävät tuottajien maksettavaksi samalla kun kaupat takovat hurjia voittoja. Jokaisella portaalla pitäisi olla ymmärrys kuluista ja moraali toimia kaikkien kannalta järkevällä ja reilulla tavalla.

Koulu- ja työpaikkakiusaaminen

Jo perusopetukseen tulisi yhteiskunnallisten asioiden opettamisen lisäksi ottaa oppiaineeksi tunnetaidot. Kiusaamiseen tulisi ottaa aina nollatoleranssi. Kiusaaja ja kiusattu tarvitsevat apua ja kiusaaja pitäisi tilanteen korjaamiseksi siirtää tarvittaessa toiseen kouluun kiusaamisen jatkuessa. Työpaikoilla asioista pitää puhua jo rekrytointivaiheessa. Vihapuhetta on kaikkialla missä on ihmisiä ja varsinkin sosiaalisessa mediassa. Epäreilua ja huonoa käytöstä ei kenenkään pidä sietää.

Olen aina sanonut, että hyvä ja terve talo rakennetaan tukevan perustuksen varaan. Tämä sama koskee myös ihmisen elämää. On aloitettava toimivista perusasioista ja niihin minä haluaisin panostaa. Olen jo nuoresta asti sanonut ääneen asioita, joita moni haluaisi, mutta ei ole uskaltanut. Kun suorasanaisuus palvelee hyvää, olen kokenut tarpeelliseksi toimia näin jatkossakin.

Byrokratia

Byrokratiaa olisi syytä purkaa kasvattamisen sijaan ja toimintoja järkeistää. Olen päässyt ja joutunutkin tutustumaan erityisesti kuoleman jälkeisen ajan byrokratiaan, joka on kestämättömän huonolla tolalla. Tähän täytyy tulla muutos. On kohtuutonta, että surun kohdatessa läheiset joutuvat sellaisen byrokraattisen pomputtelun uhreiksi, jossa käytetään valtavasti voimavaroja, rahaa ja aikaa. Järjestelmää on syytä kehittää ja tähän löytyy digiaikana helposti ratkaisuja.

Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi. OK Lue lisää